Teambuilding, verjaardag, uitje, project, zomaar?

PDF met uitgebreidere info

Je wilt samen aan de gang met je collega's
of wat te vieren?

je eigen project en voor een x periode een ruimte nodig
die volledig geoutilleerd om aan de gang te kunnen en uw project te kunnen realiseren.
Denk aan een tegelproject, tijdelijke opdrachten of een spoedopdracht.

De Spot heeft beschikking over een draaischijven, boetseerbokken, spuitcabine, strengenpers en werktafels.
Tevens voldoende opslagcapaciteit.

Mail ons om uw wensen te bespreken en de mogelijkheden af te stemmen op elkaar.
We bieden de mogelijkheid om dat deels ook met begeleiding te doen of geheel zelfstandig.

Wat te vieren?

Met zijn allen draaien op een schijf?
Samen een vorm maken en bekleden met klei?
Het decoreren van een tegeltableau?

we kunnen samen met u dit af stemmen, mail ons voor uw wensen en samen maken we er een mooi aanbod van.

je resultaat kunnen we altijd bakken voor je of je kan het meenemen natuurlijk!

los werken in de ruimte?
dat kan mail ons wanneer je zou willen, met hoeveel en hoelang

____________________________________________________________

Team building, birthday, outing, project, just for the fun of it?

A teambuilding session with your colleagues or a celebration?

Are you looking to organize a creative session and a studio for an x period: KleiSpot has a
fully equipped studio to get you started in realizing your project.
This could be a tile project, temporary assignments or an urgent assignment.

In The Spot Studio we have electric potter’s wheels, sculptor’s tables, a spray booth, a clay extruder and work tables as well as storage capacity.

Mail us to discuss your wishes and to coordinate the options.
We offer the possibility to do this partly with guidance or entirely independently.

Celebrate a birthday, organize a creative session with
friends or family?

Throwing pots on a wheel as a creative session?
Constructing a sculpture and cover it with clay to create a common image?
Decorating a tile tableau?

Please mail us your ideas so we can coordinate the event with you and make a proposal.

Your results can be fired in our kilns at Keramikos/Kleispot or you can take them away straightaway before firing.

Book the studio for specific projects?

Mail us your plan, the number of persons to attend, date and time, so we can schedule your group in accordingly.